BANE

Nieuwbouw

BANE

Nieuwbouw

BANE

Een 3 gevelwoning als sluitstuk van een huizenrij. De plattegrond van de woning = is de vorm van het perceel. Dit was het vertrekpunt van het ontwerp. De dakvorm is het resultaat van het samenbrengen van 3 randvoorwaarden: de dakhelling van de buren, de vorm van het perceel, het beperkt houden van het bouwvolume.

Foto’s Sarah Gevaert

Overige projecten